Sarad Purnima special Darshan of Sri Krishna Balaram, Sri Radha Shyamsundar Lalita Vishakha, Sri Gaura Nitai in Sri Sri Krishna Balaram Mandir, ISKCON Vrindavan. (Album of photos)
→ Dandavats

Sarad Purnima special Darshan of Sri Krishna Balaram, Sri Radha Shyamsundar Lalita Vishakha, Sri Gaura Nitai in Sri Sri Krishna Balaram Mandir, ISKCON Vrindavan.Read More…(This post has been viewed 339 times so far)